Alcool

Prezentare genereala:

Autor :Jack London

Categorie : Literatură universală


Vă prezint pe John Barleycorn.Întreaga poveste începe întrozi de alegeri. Întrodupă amiază fierbinte,aşa cum se întâlneşte numai în California, mă dădui jos de pe cal în ValeaLunii. Îmi părăsisem micul meu ranch şi venisem în sat spre a vota o serieîntreagă de reforme ce erau pe cale să se aducă constituţiei statului californian.Era atât de cald, încât golisem câteva pahare înainte chiar de amifi pus votulîn urnă şi numeroase altele după aceea. La întoarcere, trecui în trapul caluluicolinele aco...