Termeni si conditii

Ultima actualizare: 01  ianuarie 2019

 

Mulțumim pentru utilizarea Cartigratis!

 

Dacă continuați să răsfoiți și să utilizați această aplicație, sunteți de acord să fiți obligați de următorii termeni de utilizare, care, împreună cu politica noastră de confidențialitate, guvernează relația Cartigratis cu dvs. cu privire la această aplicație. Dacă nu sunteți de acord cu nicio parte din acești termeni, nu mai folosiți Cartigratis.

Acești Termeni și condiții („Termeni”) și Politica noastră de confidențialitate reglementează Cartigratis, așa că vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza Cartigratis.

 

Acest Acord de licență pentru utilizator final și Termenii și condițiile („EULA”) se află între Cartigratis Limited („Cartigratis”) și dvs., utilizatorul individual („dumneavoastră”) și vă guvernează utilizarea site-ului web Cartigratis la cartigratis.com („Web site-ul "). ), aplicația software mobilă care a fost disponibilă pentru descărcare („Aplicația”) și orice alte site-uri web conexe sau alte resurse online deținute sau controlate de Cartigratis (împreună cu aplicația, „Serviciul”). INSTALARĂ ORICE APLICARE SAU ALTE ACCESULUI SAU UTILIZÂND ORICE PARTE A SERVICIULUI, ACORDĂȚI CĂ AȚI CITIT, ÎNTREPRINDUT ȘI ACORDAT PENTRU ACEST ACORD. DACĂ NU ACORDĂȚI TERMENII ACESTUI ACORD, NU puteți utiliza NICIUNE PARTE A SERVICIULUI.

 

Termeni esențiali: Așa cum este detaliat în acest EULA (și fără a limita limba de expresie din această EULA), recunoașteți următoarele:

 

Serviciul este licențiat, nu vândut către dvs. și puteți utiliza Serviciul numai în conformitate cu prezentul Contract de licență;

utilizarea dvs. a Serviciului poate fi supusă unor condiții separate de serviciu și taxe ale terților, inclusiv, dar fără a se limita la, condițiile de serviciu și taxele operatorului dvs. de telefonie mobilă („Transportatorul”), inclusiv taxele percepute pentru utilizarea datelor și depășirile, care sunt responsabilitatea dvs. exclusivă;

sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale în conformitate cu politica de confidențialitate a Cartigratis  situată aici („Politica de confidențialitate”);

Sunteți responsabil pentru ștergerea drepturilor asupra tuturor Conținutului utilizatorului pe care îl postați la Serviciu;

Cartigratis vă oferă aplicația „așa cum este” fără garanție de niciun fel, iar răspunderea Cartigratis față de dvs. este limitată;

Orice litigiu între dvs. și Cartigratis va fi rezolvat prin arbitraj individual obligatoriu. Acceptând acest Acord, dumneavoastră și Cartigratis renunțați la dreptul dvs. la o acțiune de juri sau de clasă;

Sunteți de acord și recunoașteți avizul Apple de mai jos; și dacă postați (așa cum este definit în secțiunea 5.1 de mai jos) orice conținut obiectabil pe Serviciu, atunci Cartigratis poate - dar nu este obligat să - ia măsuri corective pe care Cartigratis le consideră necesare și / sau adecvate în în aceste condiții, de exemplu, fără a limita, suspenda sau termina Contul dvs. (definit în secțiunea 3.1 de mai jos), eliminarea întregului conținut al utilizatorului (definit în secțiunea 5.1 de mai jos) din Serviciu și / sau raportarea către forțele de ordine, direct sau indirect.

Este posibil să revizuim Termenii din când în când. Modificările pot fi publicate în aplicația noastră, deci verificați în mod regulat. Cea mai recentă versiune va fi întotdeauna postată pe pagina noastră de termeni și condiții. Prin continuarea utilizării Cartigratis după ce modificările vor intra în vigoare, sunteți de acord să fiți obligați de Termenii revizuiti. Dacă nu sunteți de acord cu noii Termeni, vă rugăm să încetați să utilizați Cartigratis.

Informațiile și responsabilitățile dvs.

 

Puteți utiliza Cartigratis numai dacă aveți 13 ani sau mai mult și nu este interzis să utilizați Cartigratis în conformitate cu legea aplicabilă.

Nu veți folosi Cartigratis în scopuri ilegale sau neautorizate.

Nu veți accesa Cartigratis prin mijloace automate sau non-umane, fie prin intermediul unui bot, script sau altfel.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

Cartigratis și autorizații săi dețin exclusiv Cartigratis, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate. Dumneavoastră recunoașteți că Cartigratis este protejat de drepturi de autor, înregistrat pe marcă înregistrată. Sunteți de acord să nu eliminați, să modificați sau să nu ascundeți niciun drept de autor, mărci comerciale, mărci de serviciu sau alte drepturi de proprietate sau notificări incluse în sau care însoțesc Cartigratis. Cartigratis vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransmisibilă pentru a vizualiza, copia și afișa Cartigratis numai în legătură cu utilizarea dvs. autorizată de Cartigratis

 

TERMENI SI CONDITII GENERALE

Sunteți de acord să nu faceți sau să încercați să faceți niciuna dintre următoarele acțiuni:

Extinde sincer, decompilați, demontați sau inversați orice software folosit pentru furnizarea Cartigratis;

Interferează sau încearcă să interfereze cu accesul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv trimiterea unui virus, congestie, revărsare, spam sau trimitere către Cartigratis;

Accesați sau căutați Cartigratis sau descărcați orice proprietate intelectuală din Cartigratis folosind orice motor, software, instrument, agent, dispozitiv sau mecanism (inclusiv păianjeni, roboți, scanere, instrumente de extragere a datelor, etc.), pe lângă interfețele noastre publice ;

Plantează malware sau folosește Cartigratis pentru a distribui malware;

Încurajați sau permiteți altcuiva să facă oricare dintre cele de mai sus.

Deși nu suntem obligați să controlăm accesul sau utilizarea Cartigratis sau a conținutului dvs., sau să vizualizăm sau să edităm oricare dintre conținuturile dvs. sau proprietatea intelectuală a altor utilizatori Cartigratis, avem dreptul să o facem în scopul operațiunilor Cartigratis pentru a aplica aceste Termeni sau a respecta legea aplicabilă sau alte legi legale cerințe. Ne rezervăm dreptul, dar nu suntem obligați să eliminăm sau să dezactivăm accesul la niciunul dintre conținuturile dvs. în orice moment și fără notificare, inclusiv, dar fără a se limita la faptul că, după propria noastră discreție, considerăm că orice conținut al dvs. este obiectabil sau încălcând acești Termeni ... Avem dreptul de a investiga încălcările acestor Termeni sau conduită care afectează Cartigratis. De asemenea, ne putem consulta cu agențiile de aplicare a legii și putem lucra cu acestea pentru a urmări penal utilizatorii care încalcă legea.

1.1 Descrierea. Cartigratis este o platformă online, un site web și o aplicație de social media care permite utilizatorilor să încarce și să partajeze conținut generat de utilizatori. Este o platformă de conținut de divertisment cu numeroși vizitatori zilnici. În acest Acord de licență „Utilizator” înseamnă orice utilizator al Serviciului.

1.2 Eligibilitate. ÎN STATUL UNIT SERVICIUL NU ESTE ÎNVĂȚAT PENTRU PERSOANE MAI BUNE DE 13 ANI „Vârsta limitată”). ÎN TOATE CAZURILE, SERVICIUL NU ESTE ÎNVĂȚAT PENTRU ALȚI UTILIZATORI OFERIȚI ȘI ÎNLOCUȚI DE LA SERVICIUL Cartigratis, DACĂ TREBUIEȚI ÎN VÂNZAREA DE 13 ANI ÎN STATELE UNITE, SAU FĂRĂ O VÂRĂ VÂRSĂ ÎN STATELE UNITE, SAU MAI MULȚI ÎN CE TIMP. În plus, utilizând Serviciul, recunoașteți că aveți vârsta de cel puțin 18 ani sau ați primit permisiunea de a utiliza Serviciul de la părintele sau tutorele legal care a împlinit vârsta de 18 ani și a încheiat prezentul Acord în numele dvs. Dacă utilizați Serviciul în numele unei organizații sau organizații, atunci reprezentați și garantați că aveți autoritatea de a lega acea organizație sau organizație de această EULA și sunteți de acord să fiți obligați de acest EULA în numele acelei organizații sau organizații.

1.3 Modificări. Deoarece Serviciul se poate schimba în timp, trebuie să schimbăm acest Contract de licență pentru a se potrivi cu funcționalitatea schimbătoare a Serviciului. Prin urmare, sunteți de acord că Cartigratis poate modifica acest EULA în orice moment fără o notificare prealabilă, cu excepția publicării EULA actualizată pe site-ul web Cartigratis sau în Aplicația noastră. Cartigratis se va strădui să vă ofere o notificare în avans în cazul unor modificări materiale și poate solicita ulterior să luați măsuri afirmative cu acordul de licență revizuit înainte de a continua accesul la Serviciu. Dacă orice modificări ale prezentului Acord de licență sunt inacceptabile pentru dvs., singura cale de ieșire este să nu mai utilizați Serviciul. În pofida sugestiilor anterioare din această secțiune 1.3, nicio modificare a acestei EULA nu se va aplica niciunei litigii dintre dvs. și Cartigratis care apar înainte de data intrării în vigoare a acestor modificări.

1.4 Luarea în considerare. Chiar dacă vă percepem o taxă pentru utilizarea Serviciului, nu veți avea dreptul să împărtășiți încasările pe care le percepem dvs. sau alți utilizatori sau să împărțim reputația sau valoarea pe care o creăm.

1.5 Politica de confidențialitate. Accesul dvs. și utilizarea serviciului dvs. este, de asemenea, reglementat de Politica de confidențialitate a Cartigratis aflată aici, a cărei condiții sunt încorporate aici prin referință.

1.6. Servicii mobile. Serviciul va fi disponibil prin intermediul unui telefon mobil, tabletă sau alt dispozitiv wireless (în mod colectiv, „Servicii mobile”). Utilizarea dvs. de servicii mobile va fi supusă tarifelor și taxelor normale ale operatorului dvs. de telefonie mobilă, date și alte date. Pe lângă asta

Cu toate acestea, descărcarea, instalarea sau utilizarea anumitor servicii mobile poate fi interzisă sau restricționată de către operatorul dvs. de telefonie mobilă și nu toate serviciile mobile nu pot funcționa cu toți operatorii sau dispozitivele. Ca atare, sunteți responsabil (ă) singur (ă) să verificați cu operatorul dvs. mobil pentru a stabili dacă serviciile mobile sunt disponibile pentru dispozitivul (dispozitivele) dvs. mobil, ce restricții, dacă există, se pot aplica la utilizarea serviciilor dvs. mobile și cât costă acestea. tu. Cu toate acestea, orice utilizare a Serviciului și a serviciilor mobile conexe trebuie să fie în conformitate cu prezentul acord de licență.

1.7 Termeni adiționali. Cartigratis poate solicita să fiți de acord cu termeni și / sau politici suplimentare pe care vi le oferă periodic în legătură cu utilizarea Serviciului („Termeni adiționali”), inclusiv Regulile Cartigratis. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Termenii adiționali, acești Termeni adiționali sunt încorporați și sub rezerva prezentului EULA, iar acest EULA va controla, în caz de conflict sau inconsistență cu Termenii adiționali, gradul de conflict sau inconsistență, cu excepția cazului în care acești Termeni adiționali înlocuiește explicit termenul din prezentul contract de licență.

Orice notificări sau alte comunicări furnizate de Cartigratis în conformitate cu acești Termeni, inclusiv cu privire la modificările acestor Termeni, vor fi postate pe aplicația noastră, deci verificați în mod regulat. Cea mai recentă versiune va fi întotdeauna postată pe pagina noastră de termeni și condiții.

2. GHID COMUNITAR

În afară de și fără a limita orice alte restricții stabilite în prezentul contract de licență, atunci când utilizați Serviciul, sunteți de acord să nu faceți acest lucru (și nu încercați să ajutați alte persoane sau organizații în ceea ce privește următoarele). :

întreprinde orice acțiune sau postează orice conținut generat de utilizator cu încălcarea politicilor Cartigratis;

eliminați, modificați sau faceți copii neautorizate ale oricărui conținut (indiferent de conținut Cartigratis, conținut de utilizator sau altfel) disponibil pe sau prin orice parte a Serviciului, excluzând orice conținut de utilizator pe care l-ați postat (așa cum este definit în secțiunea 5.1);

încercați să decriptați, decompilați, dezasamblați sau inversați inginerul orice software sau cod sursă care constituie sau constituie orice parte a Serviciului, cu excepția cazului în care aceste restricții sunt interzise în mod expres de legea aplicabilă;

închiriere, închiriere, împrumut, revânzare, licențiere, distribuire sau transfer, în orice alt mod, a oricărei părți a Serviciului sau a conținutului acestuia către oricare terță parte;

elimina, ocoleste, dezactiva, deteriora sau interfera altfel cu caracteristicile legate de securitate ale oricărei părți a Serviciului, caracteristici care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut disponibil în orice parte a Serviciului sau caracteristici care impun restricții de utilizare a oricărei părți a Serviciului sau a oricărui continut pe ea;

elimina orice drepturi de autor sau alte notificări de proprietate din orice parte a Serviciului;

să înlocuiască orice persoană fizică sau juridică, să ceară în mod fals să se alăture oricărei persoane fizice sau juridice sau să acceseze conturile altora fără permisiune, să falsifice semnătura digitală a altei persoane, să denatureze sursa, să identifice sau să conțină informații transmise prin Serviciu sau să efectueze orice alte activități frauduloase;

creați un cont nou cu Cartigratis fără acordul scris al Cartigratis, dacă Cartigratis a dezactivat anterior contul dvs.;

să restricționeze, să descurajeze sau să împiedice orice persoană să utilizeze Serviciul sau să dezvăluie informații personale despre o terță parte din Serviciu sau de la Serviciu fără acordul acesteia;

utiliza Serviciul, fără acordul scris al Cartigratis, în orice scop comercial, inclusiv pentru a transmite sau facilita orice publicitate comercială, sau pentru a căuta sau a trimite spam;

obține acces neautorizat la Serviciu, la conturile altor utilizatori, nume sau informații de identificare personală, precum și la alte computere sau site-uri web asociate sau asociate cu Serviciul;

accesați, interfera sau interfera sau perturba funcționarea Serviciului, rețelelor sau serverelor conectate la Serviciu sau încalcă regulile, politicile sau procedurile respectivelor rețele sau servere; sau

încalcă toate legile sau regulile federale, de stat sau locale aplicabile ale acestui EULA.

3. CONTE

3.1 Conturi. În timp ce puteți vizualiza întotdeauna orice porțiune deschisă a Serviciului fără a vă înregistra la Cartigratis, pentru a profita din plin de Serviciu, trebuie să vă înregistrați

Creați un cont cu Cartigratis („Cont”). Puteți, de asemenea, să vă înregistrați și să vă conectați la Serviciu folosind datele de acreditare de la un serviciu extern acceptat (definit în secțiunea 8 de mai jos), cum ar fi Facebook sau Google. Când vă înregistrați pentru un cont, trebuie să ne furnizați câteva informații despre dvs., cum ar fi numele și adresa de e-mail. Nu puteți alege sau utiliza drept nume de utilizator al contului care: (i) numele unei alte persoane, cu intenția de a înfăptui persoana respectivă; sau (ii) un nume care este supus oricărei drepturi ale oricărei persoane, organizații sau organizații decât tine, fără permisiunea lor.

3.2 Securitate. Sunteți responsabil pentru securitatea Contului dvs. și sunteți singurul responsabil pentru toate activitățile care se produc folosind datele de acreditare. Sunteți de acord să notificați imediat Cartigratis la [email protected] dacă suspectați sau sunteți conștienți de vreo utilizare neautorizată a certificatelor de autentificare sau de orice altă încălcare de securitate în legătură cu contul dvs. Cartigratis nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daună (directă sau indirectă) care rezultă din utilizarea neautorizată a acredităților dvs. înainte de a notifica Cartigratis despre o astfel de utilizare sau pierdere a autorizațiilor dvs. neautorizate. Pentru a accesa servicii externe poate fi necesară o autentificare de autentificare separată.

3.3 Precizia informațiilor. Atunci când vă creați un cont, veți furniza informații adevărate, exacte, curente și complete, după cum solicită Cartigratis. Veți actualiza aceste informații în timp util și le veți păstra actuale și corecte, după caz. Cartigratis își rezervă dreptul de a interzice, anula, înlătura sau reasigna anumite nume de utilizator și permalinkuri în circumstanțe adecvate, așa cum este stabilit de Cartigratis, la propria sa discreție, și poate, cu sau fără notificare prealabilă, fără răspundere față de dvs., să suspendați sau să vă încheiați contul. înregistrează dacă activitatea are loc cu Contul dvs., care, la libera discreție a Cartigratis, va sau poate încălca acest Acord de licență, va provoca daune sau daune Serviciului, va încălca sau încalca orice drepturi ale terților, daune sau daune ale reputației Cartigratis sau încalcă legile sau reglementările aplicabile. Dacă mesajele trimise la adresa dvs. de e-mail specificată sunt returnate, nu pot fi livrate, atunci Cartigratis îți va rezilia contul imediat fără să te anunțe și fără nici o răspundere față de tine sau de orice terț partea a treia.

4. SERVICII EXTERNE

Serviciul poate conține legături sau posibilitatea de a face schimb de informații cu site-uri și servicii web terțe („Servicii externe”), inclusiv prin funcții care vă permit să conectați contul dvs. Cartigratis cu un cont de pe un serviciu extern precum Facebook și Google. Cartigratis nu acceptă niciun serviciu extern sau conținut disponibil pe astfel de servicii externe. Toate serviciile externe și conținutul lor sunt dezvoltate și furnizate de alții. Cartigratis nu este responsabilă pentru conținutul niciunui serviciu extern și nu face nicio reprezentare cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor despre astfel de servicii externe. Când descărcați fișierele de pe toate site-urile web, ar trebui să luați măsuri de protecție pentru computerul și dispozitivele mobile de viruși și alte malware. Dacă alegeți să accesați orice servicii externe, achiziționați orice conținut de la servicii externe sau abonați-vă la serviciile oferite. astfel de servicii externe, atunci îl efectuați pe propriul dvs. pericol și risc. Sunteți de acord că Cartigratis nu vă va răspunde în niciun fel în legătură cu utilizarea, interacțiunea, expunerea sau interacțiunea dvs. cu orice servicii externe.

5. CONȚINUTUL UTILIZATORULUI; LICENȚĂ;

5.1 Definiție. Această secțiune 5 reglementează orice conținut pe care utilizatorii îl încarcă, publică sau transmite către sau prin intermediul serviciului (colectiv, „Postare”), inclusiv, dar fără a se limita la fotografii, text, înregistrări audio, lucrări muzicale sau opere audiovizuale și orice alte lucrări, protejat de lege, inclusiv, dar fără a se limita la legile privind brevetele, mărcile comerciale, secretul comercial și drepturile de autor (colectiv, „Conținutul utilizatorului”). Conținutul utilizatorului include, de asemenea, orice conținut postat sau accesat printr-un serviciu extern care este pus la dispoziție prin intermediul serviciului. Pentru o claritate, conținutul utilizatorului exclude orice conținut . Cartigratis.

5.2 Vizualizarea conținutului. Cartigratis nu pre-ecranizează niciun conținut utilizator, dar își rezervă dreptul de a elimina, interzice, bloca sau elimina orice conținut al utilizatorului la propria sa discreție. În plus, Cartigratis are dreptul - dar nu obligația - la discreția sa, de a elimina, interzice, bloca sau elimina orice conținut al utilizatorului: (i) că Cartigratis consideră că încalcă acest EULA, legea aplicabilă sau este altfel conținut obiectabil; sau (ii) ca răspuns la reclamații ale altor Utilizatori, licențiatori sau proprietari de drepturi de autor sau agenții acestora, cu sau fără notificare și fără răspundere față de dvs. Fără să limiteze propozițiile anterioare din această secțiune, Cartigratis are, de asemenea, dreptul - dar nu și obligația - de a lua măsuri corective cu privire la orice conținut necorespunzător postat pe Serviciu, așa cum este detaliat în secțiunea 5.8 de mai jos. pe dispozitivul (dispozitivele) personale sau alte suporturi media pentru a avea acces permanent la copii ale conținutului utilizatorului.

5.3 Proprietatea. CONFIRMĂ ORICE DREPTURILE PARTIDULUI în orice conținut existent care este al utilizatorului dvs. de conținut, vă păstrați dreptul de proprietate asupra oricăror drepturi pe care le puteți avea asupra conținutului dvs. de utilizator și plasează conținutul utilizatorului dvs., nu transmiteți partea sa. .

5.4 Licență Cartigratis. Prin prezenta, acordați Cartigratis o licență nelimitată, atribuibilă, sublicențială, revocabilă (cu excepția celor expuse mai jos), o licență gratuită, complet plătită în univers, pentru reproducere, distribuție, afișare publică, comunicare publică, performanță publică (inclusiv prin transmisie digitală și transmisie printr-o audiență), pune la dispoziție, creează lucrări derivate, transmite din nou de la servicii externe și, altfel, folosește și folosește atât liniar, cât și la cerere (împărtășește „Distribuie”) tot sau orice parte a conținutului utilizatorului pe care îl postezi, prin orice mijloace și utilizarea oricăror suporturi și formate, cunoscute sau dezvoltate în viitor, în scopul: (i) publicității, marketingului și promovării Cartigratis, Serviciului și disponibilitatea conținutului dvs. de utilizator pe Serviciu; (ii) afișarea și distribuirea conținutului dvs. de utilizator alți utilizatori ai Serviciului; (iii) furnizarea serviciului în conformitate cu prezentul acord; (iv) reproducerea și distribuirea conținutului utilizatorului dvs. în produsele oferite gratuit sau contra cost; și (v) terț sublicențe să utilizeze Conținutul utilizatorului dvs., după cum Cartigratis consideră oportun la discreția sa, inclusiv, cu titlu de exemplu și fără limitare, pentru publicitate, comercializare și promovare a produselor, bunurilor sau serviciilor terților (indiferent dacă sunt context) și disponibilitatea conținutului dvs. de utilizator furnizat de astfel de terți. Pentru evitarea îndoielilor, drepturile acordate în propozițiile anterioare ale acestei secțiuni includ, dar nu se limitează la, dreptul la: (A) să reproducă lucrări audiovizuale (și orice înregistrări sonore și lucrări muzicale incluse în acestea), înregistrări sonore (și orice lucrări muzicale conținute în acestea) ) și lucrări muzicale; (B) afișează public lucrări audiovizuale; (C) să efectueze și să transmită publicului lucrări audiovizuale publice (și orice înregistrări sonore și lucrări muzicale conținute de acesta), înregistrări sonore (și orice lucrări muzicale conținute în acestea) și lucrări muzicale; și (D) terț sublicențe să facă toate cele de mai sus cu Conținutul utilizatorului fără costuri. Recunoașteți și sunteți de acord că nu aveți dreptul la nicio plată din partea Cartigratis și a sub-licențialelor Cartigratis sau a oricărei alte terțe părți pentru utilizarea conținutului dvs. de utilizator, astfel cum este permis în prezentul contract de licență. Înregistrări sonore (și orice lucrări muzicale conținute) în ele) și lucrări muzicale; și (D) terț sublicențe să facă toate cele de mai sus cu Conținutul utilizatorului fără costuri. Recunoașteți și sunteți de acord că nu aveți dreptul la nicio plată din partea Cartigratis și a sub-licențialelor Cartigratis sau a oricărei alte terțe părți pentru utilizarea conținutului dvs. de utilizator, astfel cum este permis în prezentul contract de licență. în ele) și lucrări muzicale; și (D) terț sublicențe să facă toate cele de mai sus cu Conținutul utilizatorului fără costuri. Recunoașteți și sunteți de acord că nu aveți dreptul la nicio plată din partea sub-licențiatelor Cartigratis și Cartigratis sau a oricărei alte terțe părți pentru utilizarea Conținutului utilizatorului ca acesta este permis în prezentul contract de licență.

5.5. Trebuie să aveți drepturile asupra conținutului pe care îl postați; Câteva din asigurările și garanțiile dvs. Nu trebuie să postați niciun conținut generat de utilizator decât dacă sunteți proprietarul sau autorizați complet să acordați drepturile asupra întregului conținut generat de utilizator pe care intenționați să îl postați. În plus, dacă dețineți doar drepturile și înregistrarea sunetului și nu asupra principalelor lucrări muzicale încorporate în astfel de înregistrări sonore, atunci nu trebuie să postați lucrări audiovizuale care conțin astfel de înregistrări sonore decât dacă aveți toate drepturile necesare. , permisiuni și permisiuni pentru astfel de muzică încorporată care vă oferă suficiente drepturi pentru a licența Cartigratis în conformitate cu prezentul acord de licență. Dvs. declarați și garantați că: (i) dețineți conținutul utilizatorului postat de dvs. sau aveți, în alt mod, toate drepturile necesare pentru a acorda licența prevăzută în prezentul contract de licență; (ii) Publicarea și utilizarea conținutului dvs. de utilizator nu încalcă drepturile de confidențialitate confidențialitate, drepturi de publicitate, drepturi de autor, drepturi de marcă, drepturi de brevet, drepturi secrete comerciale, drepturi contractuale sau orice alte drepturi ale oricărei părți, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile oricărei persoane vizibile în oricare dintre conținutul dvs. de utilizator; (iii) Publicarea conținutului dvs. de utilizator nu ne va solicita să obținem licențe suplimentare sau să plătim redevențe, taxe, compensații sau alte sume sau să oferim vreun link către terți; și (iv) Publicarea conținutului dvs. de utilizator nu constituie o încălcare a acordului dintre dvs. și terță parte. Sunteți de acord să plătiți toate sumele datorate oricărei persoane care rezultă din postarea conținutului dvs. de utilizator, inclusiv prin utilizarea de către Cartigratis a licenței prevăzute în secțiunea 5.4.

5.6. Drepturi prin public. Toate drepturile pe care le acordați în acest EULA se bazează pe audiență, adică proprietarii sau operatorii Serviciilor Externe sau sub-licențiatilor terți ai Cartigratis nu vor avea nicio răspundere separată față de dvs. sau de oricare alt terț pentru Conținutul utilizatorului postat sau utilizat de către în astfel de servicii externe sau sub-licențiali terți prin intermediul Serviciului.

5.7 Non-confidențialitate. Nu trebuie să postați niciun Conținut utilizator pe sau prin intermediul Serviciului sau să transmiteți către Cartigratis orice Conținut utilizator pe care îl considerați confidențial sau privat. Orice conținut al utilizatorului postat de dvs. sau transmis altfel de către Cartigratis va fi considerat neconfidențial și necomercial și va fi tratat ca atare de către Cartigratis și poate fi utilizat de către Cartigratis în conformitate cu prezentul Contract de licență fără notificare și fără nicio răspundere față de Cartigratis.

5.8 Nicio responsabilitate. Pentru evitarea oricăror îndoieli, Cartigratis nu va fi răspunzător pentru nicio utilizare sau utilizare necorespunzătoare a Conținutului utilizatorului de către niciun Utilizator sau orice terț sub-licențiat, indiferent dacă este rezultatul unei încălcări a prezentului Acord de licență sau a oricărui alt acord încheiat între Utilizator sau un terț și Cartigratis...

5.9. Interacțiune cu conținut generat de utilizator și alți utilizatori. Interacțiunea utilizatorilor cu conținutul generat de utilizatori și alți utilizatori prin intermediul Serviciului (de exemplu, „placeri”, „comentarii”, „distribuire”, „etichetare”, „mesagerie” sau „rating”) sau orice serviciu extern pentru care oferim „partajare” funcționalitatea va fi urmărită și înregistrată de Cartigratis. Prin prezenta, sunteți de acord să monitorizați această activitate pe Serviciu.

6.

TERMEN ȘI TERMINARE 6.1. În relația dintre dvs. și Cartigratis, termenul acestui EULA începe de la prima utilizare a Serviciului și continuă până când acest EULA este încheiat de dvs. sau de Cartigratis.

6.2 Încetarea. Puteți rezilia acest Acord de licență, trimițând o notificare scrisă către Cartigratis la [email protected], ștergând Contul dvs., ștergând Aplicația de pe dispozitivele dvs. mobile și încetând toate celelalte utilizări ale Serviciului. Dacă doriți să eliminați conținutul utilizatorului dvs. din Serviciu, puteți cere Cartigratis să o facă pentru dvs., contactând Cartigratis la [email protected]. Cartigratis va elimina conținutul utilizatorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Cartigratis își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a limita, suspenda sau încheia acest EULA cu cal utilizator și accesul dvs. la toate sau oricare dintre părți ale Serviciului în orice moment, fără notificare sau răspundere, dacă încalcați orice prevedere a prezentului Acord de licență sau încalcați drepturile oricărui proprietar al dreptului de autor al unei terțe părți. din prezentul Contract de licență, cu sau fără notificare, folosind adresa de e-mail asociată informațiilor contului. Cartigratis își rezervă dreptul de a schimba, suspenda sau întrerupe tot sau orice parte a Serviciului în orice moment, fără notificare prealabilă sau răspundere.

7. LIMITĂRILE RESPONSABILITĂȚII ȘI GARANȚIEI DECLARAȚIEI

Următoarele condiții din prezenta secțiune 11 se aplică celei mai complete perioade permise de drept:

11.1. NICIODATĂ NICIODATĂ Cartigratis SAU PARTICIPANȚII săi (COLLECTIV, „PĂRȚILE Cartigratis”) NU OFERĂ NICI O GARANȚIE SAU REPREZENTARE DESPRE SERVICIU ȘI ORICE CONȚINUT DISPONIBIL AL SERVICIULUI, INCLUSIV, DAR NU ESTE DISPONIBIL. PĂRȚILE Cartigratis NU ACCEPTE RĂSPUNDEREA PENTRU ADEVĂRUL, ACURATEA SAU COMPLETUL CU NICIUN CONȚINUT AL SERVICIULUI, SAU PENTRU ERORI, EROARE SAU PROBLEMELE ACESTUI, SAU PENTRU NICIUNE AMÂNZARE SAU INTERRUPTAREA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR. CAUZĂ. Ca UTILIZATOR, ACORDĂȚI CĂ UTILIZAȚI SERVICIUL ȘI ORICE CONȚINUT LA RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. Sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl încărcați la serviciu.

11.2 PĂRȚILE Cartigratis NU GARANȚIAZĂ CĂ SERVICIUL NU ESTE GRATUIT DE EROARE SAU SERVICIUL ȘI ORICE CONȚINUT NU VA FI FĂRĂ VIRUSURI COMPUTERE SAU DIRECȚIA SIMILARĂ SAU DAUNE. DACĂ UTILIZAȚI SERVICIUL SAU ORICE CONȚINUT, REZULTATELE SERVICIULUI, ECHIPAMENTULUI sau ÎNLOCUIREA DATELOR, NICI O PARTE Cartigratis NU ESTE RĂSPUNSĂ PENTRU ACESTE COSTURI.

11.3 În niciun caz, niciuna dintre părți Cartigratis NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUNU DAUNE, PIERDURI SAU FĂCUTE DE ACȚIUNI UNITE ȘI DE CONȚINUT, INFECȚIONATE PENTRU STATELE UNITE ȘI NICIUN CONȚINUT , CONTRACT, TORTURĂ (INCLUSĂ CARACTERISTICILE), SAU O ALTĂ TEORIE, DUPĂ CÂND ACEASTE PĂRȚI URMĂTORI SUNT CONSULTATE DESPRE POSIBILITATEA ACESTUI DAUNE. RESPONSABILITATEA Cartigratis, ȘI RESPONSABILITATEA ALECELOR ALTE PĂRȚI din Cartigratis, PENTRU DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE ALTE TREI PĂRȚI ÎN ORICE CIRCUMSTANȚE, ESTE LIMITATĂ LA 1 USD.

11.4 LA CEA MAI BUNE EXTENT PERMISĂ DE LEGE, ORICE DISPUȚIE PE CARE AȚI CU NICIUN TREI PĂRȚI PRIVIND UTILIZAREA SERVICIULUI, incluzând, de exemplu, și fără limitare, orice transportator COPYRIGHT PROPRIE SAU ALȚI UTILIZATOR SAU DUMNEAVOASTRĂ UTILIZATOR AL SĂUUU PARTE ȘI VĂ RĂSPUNSĂȚI ÎN BUNĂ FĂRĂ PĂRȚILE DE BEOREPANDĂ DE LA ORICE ȘI TOATE RECLAMĂRI, CERINȚE ȘI DAUNE (ACTUALE ȘI CONSECȚIONALE) DE TOTUL TIP ȘI NATURĂ, CUNOSCUT ȘI NECUNOSCUT, ARISAT SAU

... REZOLUȚIA GENERALĂ A DISPUȚIILOR.

     În interesul soluționării litigiilor dintre dvs. și Cartigratis în cea mai expeditivă și mai eficientă rentabilitate, dumneavoastră și Cartigratis sunteți de acord că orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu prezentul Acord de licență sau utilizarea dvs. a Serviciului va fi rezolvat prin arbitraj obligatoriu. Arbitrajul este mai puțin formal decât un proces în instanță. Arbitrajul folosește un arbitru neutru în locul unui judecător sau un juriu, poate permite dezvăluirea mai limitată decât în ​​instanță și poate fi supus unei examinări foarte limitate de către instanțe. Arbitrii pot acorda aceleași daune și despăgubiri pe care instanța le poate acorda. Acest acord de arbitraj de litigii include toate revendicările care decurg din sau în orice fel legate de acest Acord de licență sau de utilizarea de către dvs. a Serviciului, indiferent dacă se bazează pe contract, tort, hărțuire, fraudă, prezentare greșită sau orice altă teorie legală. și dacă cererea apare în timpul sau după încheierea acestui EULA. DUMNEZEȚI ȘI ACORDĂȚI CĂ INCEPTAȚI ÎN ACORDUL ACORDULUI, DUMNEAVOASTRĂ ȘI Cartigratis FIECARE REFLECTATE CU UN JURIU SAU PARTICIPAȚI ÎN CEA MAI PROMOȚIE.

9. ATITUDINĂ

În măsura maximă permisă de lege, sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să apărați părțile din Cartigratis împotriva oricărei cereri, acțiuni sau cereri, inclusiv, dar fără a se limita la taxele legale și contabile rezonabile care rezultă din sau rezultă din: (a) încălcarea dvs. a acestui acord de licență ; (b) accesul, utilizarea sau utilizarea greșită a conținutului sau serviciului Cartigratis; sau (c) conținutul dvs. de utilizator. Cartigratis vă va notifica despre astfel de cereri, procese sau proceduri legale. Cartigratis își rezervă dreptul de a-și asuma protecția exclusivă și controlul asupra oricărei probleme supuse remedierii în cadrul acestei secțiuni dacă Cartigratis crede că nu doriți sau nu puteți proteja interesele Cartigratis. Dacă da, sunteți de acord să cooperați cu orice solicitare rezonabilă care ajută Cartigratis să vă protejeze problema pe cheltuiala dvs.

10. Contactați-ne.

  Dacă doriți să contactați Cartigratis în legătură cu utilizarea serviciului dvs., vă rugăm să consultați informațiile de contact: telefon 01455 615193, Adresa: 89 London Rd, Hinckley, LE10 1HH .; și prin e-mail la [email protected].

 

FINALUL DOCUMENTULUI

© 2019 Cartigratis. ® Toate drepturile rezervate.