Regina aerului și întunericului

Prezentare genereala:

Autor :Cassandra Clare

Categorie : Science Fiction


Priviţi! Moartea un tron şi-a duratIntr-o cetate din acel îndepărtat;Singur şi întunecos Apus,Unde cei răi şi cei buni, cei de jos, cei de susOdihnei de veci demult s-au supus.Acolo turnuri, altare, palate,(Roase de vremuri, dar neclătinate/)Nu mai aduc cu nimic de la noi.De jur împrejur, într-un vast convoi,Părăsite de vânturile diabolice,Calme zac apele, melancolice.Nicio rază din sacrul cer nu pătrundeNopţile lungi ale cetăţii din unde;Doar transparenţa lugubrei măriSe scurge livid peste depă...


De la acelasi Autor