Dispozitive infernale Vol. 1

Prezentare genereala:

Autor :Cassandra Clare

Categorie : Detective


     Demonul explodă într-un şuvoi de măruntaie şi sânge. William Herondale smuci pumnalul, însă fu prea târziu. Acidul vâscos din sângele demonului începuse deja să corodeze lama strălucitoare, înjură şi azvârli arma cât colo; aceasta ateriză într-o băltoacă împuţită şi începu să fumege ca un chibrit stins în apă. Demonul, desigur, dispăruse – expediat înapoi în lumea infernală, oricare ar fi fost aceea, din care venise, nu fără să fi lăsat în urmă un dezastru. — Jem! strigă Will, răsucindu-se...