Dublul

Prezentare genereala:

Autor :Mary Higgins Clark

Categorie : Literatură universală


Nu bătuse încă ora opt dimineaţa, când Iakov Petrovici Goliadkin, subşefde birou cu gradul de consilier titular *, se trezi dintrun somn adine, căscăprelung, se întinse şi abia după aceea deschise ochii mari. Rămase câteva clipenemişcat în aşternut, ca omul care nu e sigur dacă este treaz sau mai doarmeîncă, dacă e înconjurat de o lume reală, sau rătăceşte în sfera plăsmuirilorîncâlcite ale unor vise. Treptat, simţurile domnului Goliadkin se dezmorţiră şiîncepură să recepteze mai precis şi mai l...