Si daca e adevarat vol 2

Prezentare genereala:

Autor :Marc Levy

Categorie : Literarura contemporană


Destul timp ca să dea o raită prin cartier. Funcţionarul de la biroul de bagaje îi înmână o recipisa pe care şi-o îndesă în buzunarul hainei. Traversă curtea şi o luă în sus, pe strada Beaux-Arts. Pavajul spălat cu jeturi puternice de apă se usca sub primele raze de soare. Pe strada Bonaparte, în câteva magazine, se simţea de pe acum animaţia. Arthur şovăi în faţa unei vitrine de patiserie, dar apoi îşi văzu iar de drum. Puţin mai sus, clopotniţa albă a bisericii Saint-Germain-des-Pres se contur...