In alta viata

Prezentare genereala:

Autor :Marc Levy

Categorie : Literarura contemporană


Tot aşa te cheamă? Îmi dau seama astăzi că sunt atâtea lucruri pe care nu le ştiam şi resping fără încetare nesfârşirea acestui hău care mă înconjoară de când ai plecat. Atunci când singurătatea îmi întuneca zilele, priveam adesea cerul, iar apoi pământul, cu impresia de nestăvilit că eşti pe undeva, pe acolo. Şi aşa a fost de-a lungul ultimilor ani, numai că nu ne puteam nici vedea nici auzi. Se pare că am putea trece unul pe lângă celălalt fără ca măcar să ne recunoaştem. De când ai plecat, am...