Născuţi din ceaţă vol. 2 – Fântâna Înălţării

Prezentare genereala:

Autor :Brandon Sanderson

Categorie : Science Fiction


Lordul Legiuitor este mort. Ucis de Vin. Aceasta este partea bună. Partea proastă este că, departe de a rezolva o problemă, a creat una şi mai mare. Năruire, entiatea malefică închisă în fântână, a fost eliberată din temniţă iar acum este liberă să se ocupe de opozantul său, Dăinuire. Aceasta ar fi partea „celestă” a problemei. Partea mai pământeană a problemei este că odată cu dispariţia Lordului Legiuitor, a dispărut şi teama care ţinea în frâu stăpânii Marilor Case, iar ochii lor sunt îndrep...