Sarutul sortii

Prezentare genereala:

Autor :Mary Jo Putney

Categorie : Literarura contemporană


Cerurile plângeau cu o ploaie de toamnă, numai bună. pentru îngropăciune. Gwyneth Owens era recunoscătoare că tradiţia interzicea prezenţa femeilor la cimitir, cad nu ar fi fost în stare să îşi păstreze calmul în timp ce tatăl ei era coborât în ţărâna umedă. Ca întotdeauna, căută refugiu în biblioteca lui Lord Brecon. Tatăl ei., Robert Owens, fusese bibliotecarul stăpânului său timp de aproape treizeci de ani, iar Gwy- neth crescuse printre aceste cărţi nepreţuite. îşi trecu uşor vârfurile deget...