Capcana

Prezentare genereala:

Autor :Jayne Castle

Categorie : Literatură universală


Ventilatorul din tavan se opri brusc. Sarah Stevens era atât deobişnuită cu bâzâitul lui uşor, încât oprirea acestuia o trezi,întredeschise un ochi şi privi ceasul electronic, dar cifrele roşii aleacestuia nu erau luminate. Clipi de câteva ori somnoroasă şi confuză,apoi îşi dădu seama că ceva nu era în ordine.Se întrerupsese curentul electric. Perfect!Se întoarse pe spate cu urechea la pândă. Noaptea era liniştită; nuse auzea bubuit de tunete să anunţe venirea vreunei furtuni violente deprimăvar...