Linistea vorbeste

Prezentare genereala:

Autor :Elizabeth Gilbert

Categorie : Diverse


Un adevãrat maestru spiritual nu are ce sã predea, în sensul convenþional al cuvântului, ºi nu are ce sã îþi adauge sau sã îþi ofere, cum ar fi noi informaþii, credinþe ºi reguli de conduitã. Singura menire a unui învãþãtor este sã te ajute sã înlãturi tot ceea ce te desparte de adevãrata ta fiinþã ºi de ceea ce deja ºtii. Maestrul spiritual te ajutã sã-þi descoperi acea dimensiune din adâncul fiinþei tale, liniºtea. Dacã vei cãuta la un maestru spiritual — sau în aceastã carte — idei stimulatoa...