Ardealul pamant romanesc

Prezentare genereala:

Autor :Milton G. Lehrer

Categorie : Istorie


Istoria istoriografiei, disciplină relativ nouă, dar care face progrese rapide în ultimul deceniu, deoarece reprezintă complementul necesar al mai vechilor preocupări pentru filosofia istorici, metodologia şi teoria ei (cu sensul folosit de Xenopol In celebra sa Théorie de l’histoire) va trebui să ia act de un fenomen aproape unic, foarte bogat reprezentat însă, şi necesitând ca atare un capitol special, cu importante implicaţii teoretice, fenomen denumit de Nicolae Iorga printr-una din acele fe...