Ora 25

Prezentare genereala:

Autor :Virgil Gheorghiu

Categorie : Literatura română


De aproape doi ani se vorbeşte constant despre văduvirea culturii române, fn jumătatea de veac pe care am trăit-o sub totaiitarism, de un mare număr de valori care n-au putui intra în circuitul spiritual, generaţii întregi neavînd acces la ceea ce fn Occident era deja un bun comun, la dispoziţia oricui. Fireşte, într-un asemenea domeniu ierarhizările sfnt hazardate. Dar sînt cazuri strigătoare la cer şi e l e trebuie să fie puse în lumină, să se repare repede şi bine stricăciunile. Poate cel mai...