Misterul de la Kirkland Revels

Prezentare genereala:

Autor :Victoria Holt

Categorie : Literatură universală


l-am cunoscut, pe Gabriel şi pe Friday, în aceeaşizi şi, curios, aveam să-i pierd deodată. De aceea,ulterior, nu m-am mai putut gîndi la unul din ei fără amă gîndi şi la celălalt. Faptul că viaţa mea a devenito parte din viaţa lor este, într-un fel, un indiciuasupra caracterului meu, deoarece amîndoi auînceput prin a trezi în mine un oarecare instinct de aproteja. Toată viaţa mea, pînă atunci, m-am protejatpe mine însămi şi cred că am avut un sentiment desatisfacţie descoperind alte persoane ce...


De la acelasi Autor