Ultima fugara

Prezentare genereala:

Autor :Tracy Chevalier

Categorie : Literarura contemporană


Nu putea să se întoarcă. Atunci cînd îşi anunţă pe neaşteptate familia că avea s-o însoţească în America pe sora ei, Grace – cînd se apucă să-şi pună bunurile în ordine, păstrîndu-le doar pe acelea de care avea nevoie, cînd îşi dărui toate quilturile1, cînd îşi luă rămas-bun de la unchii şi mătuşile ei, sărutîndu-şi verii, nepoatele şi nepoţii, cînd urcă în trăsura cu care aveau să plece de la Bridport, cînd ea şi Grace se luară de braţ şi porniră pe pasarela de la Bristol –, Honor Bright făcu t...


De la acelasi Autor

Ingeri cazatori
Tracy Chevalier
Ultima fugara
Tracy Chevalier