Se numea Sarah

Prezentare genereala:

Autor :Tatiana de Rosnay

Categorie : Literarura contemporană


Şi bătăile răsunară din nou, mai puternice. Fratele ei mai mic, care dormea în patul de alături, tresări. Cât să fi fost ceasul? Aruncă o privire printre draperii. Afară era încă întuneric. Îi era teamă. Îşi aminti de ultimele conversaţii, şoptite, pe care le surprinsese, târziu în noapte, când părinţii ei o credeau adormită. Se strecurase până la uşa sufrageriei şi ascultase, privind printr-o crăpătură mică în lemn. Glasul neliniştit al tatălui ei. Chipul îngrijorat al mamei. Vorbeau în limba m...


De la acelasi Autor

Vieti secrete
Tatiana de Rosnay
Anotimpul ploilor
Tatiana de Rosnay