Izbavirea lui Gabriel

Prezentare genereala:

Autor :Sylvain Reynard

Categorie : Literarura contemporană


Poetul se ridică brusc de la masă şi se uită pe fereastră, contemplându-şi oraşul iubit. Deşi clădirile şi străzile îl chemau, o făceau cu glasuri stinse. Părea că se stinsese o lumină strălucitoare, întunecând nu numai oraşul, ci întreaga lume.„Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua domina gentium…” Studie pasajul pe care îl citase adineauri. Cuvintele prorocului Ieremia nu erau nici pe departe îndeajuns de elocvente.— Beatrice, şopti, simţind cum i se zbate inima în pie...