Recviem Pentru Un Vis

Prezentare genereala:

Autor :Selby Jr Hubert

Categorie : Literarura contemporană


Harry o închise pe mama lui în şifonier. Harold. Te rog. Nu din nou, nu televizorul. OK, OK, deschise uşa Harry, atunci nu te mai juca cu nervii mei. Se îndreptă spre televizor, aflat în cealaltă parte a camerei. Şi nu mă mai bate la cap. Trase ştecherul din priză şi deconectă antena. Sara se întoarse în şifonier şi închise uşa. Harry privi fix şifonierul pentru câteva secunde. OK, rămâi acolo. începu să împingă măsuţa cu televizorul, când aceasta se poticni brusc, iar televizorul era gata-gata...


De la acelasi Autor