Intoarcerea lui Mark

Prezentare genereala:

Autor :Sandra Brown

Categorie : Literarura contemporană


Cu o zi înainte, când Tom îi dăduse vestea, Julie fusese grozav de bucuroasă. Îndimineaţa aceasta, însă, era numai neliniştită.«Nu, n-ar fi corect!» îşi spuse ea, închizând gânditoare portiera. «Cum e posibilca Tom să piardă de pe o zi pe alta fructul a cinci ani de muncă înverşunată?».Pentru o clipă, se opri în faţa clădirilor uzinei, privind cu un fel de tandreţe cătreacoperişurile din tablă roşie şi către curtea bine întreţinută. Trecuseră deja treiani de când lucra aici! Întâi fusese secreta...


De la acelasi Autor