Intoarcerea lui Mark

Prezentare genereala:

Autor :Sandra Brown

Categorie : Literarura contemporană


Cu o zi înainte, când Tom îi dăduse vestea, Julie fusese grozav de bucuroasă. Îndimineaţa aceasta, însă, era numai neliniştită.«Nu, n-ar fi corect!» îşi spuse ea, închizând gânditoare portiera. «Cum e posibilca Tom să piardă de pe o zi pe alta fructul a cinci ani de muncă înverşunată?».Pentru o clipă, se opri în faţa clădirilor uzinei, privind cu un fel de tandreţe cătreacoperişurile din tablă roşie şi către curtea bine întreţinută. Trecuseră deja treiani de când lucra aici! Întâi fusese secreta...