Seducatoarea din Florenta

Prezentare genereala:

Autor :Salman Rushdie

Categorie : Literarura contemporană


în lumina asfinţitului, lacul scînteietor de la poalele oraşului-palat arăta ca o mare de aur topit. Un călător venind spre el la apus - călătorul nostru, care tocmai ce se apropia pe drumul de la malul lacului - şi-ar fi putut imagina că se îndreaptă spre tronul unui monarh atît de fantastic de bogat, încît îngăduise ca o parte din vistierie să fie turnată într-o adîncitură imensă din pămînt pentru a-şi orbi şi ului oaspeţii. Şi oricît de mare era lacul de aur, probabil că nu era decît o picătu...