Femeia pirat Vol2 Jocul umbrelor

Prezentare genereala:

Autor :Mireille Calmel

Categorie : Literarura contemporană


Căruţa se opri cu scârţâit de roţi, acoperind suspinele lui Niklaus Olgersen Junior. Cu mânuţa strânsă în mâna mamei sale, privea cele două sicrie de pe platforma de lemn, care se clătinau, deşi caii mergeau la pas. Se gândi la Milia şi la tatăl lui. Se gândi la veselia lor şi la poznele pe care le născoceau mereu ca să-i necăjească. El, împreună cu Mary Ann, sora lui. Strânse şi mai tare mâna care o strivea deja pe a lui. Nu simţea această durere. Ea nu reprezenta decât o parte infimă din durer...