Fragmente

Prezentare genereala:

Autor :Immanuel Kant

Categorie : Istorie


Dacă filosofia, întrucât conţinerinconcepte principii ale cunoaşterii raţionale a obiectelor (spre deosebire de logică, care conţine doar principii ale formei gândirii în genere, fără a distinge între obiecte) este împărţită, ca de obicei, în teoretică şi practică, atunci se procedează cu totul corect. Insă atunci şi conceptele care indică obiectul principiilor acestei cunoaşteri raţionale trebuie să fie în mod specific deosebite. Căci altfel ele nu ar îndreptăţi vreo împărţire, care presupune î...