Despre Frumos Si Bine vol 2

Prezentare genereala:

Autor :Immanuel Kant

Categorie : Psihologie


Ideea libertăţii nu este decât raportul dintre o cauza inteligibilă şi efectul ei fenomenal. De aceea, nu putem zice că materia se bucură de libertate în neîncetata ei activitate prin care umple spaţiul, cu toate că această activitate izvorăşte dintr-un principiu intern. Tot atât de puţin putem găsi un concept de libertate potrivit pentru o fiinţă pur inteligibilă, cum ar fi de pildă Dumnezeu, întrucât activitatea lui este imanentă. Căci această activitate, deşi independentă de cauze exterioare...