Cele 5 Elemente Esentiale Ale Vietii

Prezentare genereala:

Autor :Jim Rohn

Categorie : Diverse


Succesul este - prin natura lui * uluitor Ei evaziv, reuEind cu mAiestrie sA-gi ascundd comorile din calea tuturor celor care il cautA, cu excep{ia unui numAr redus de indivizi. Succesu-l datoritA structurii salec omplexe- trebuie atras cu forla unui magnet, nu cautat. Obtinem rasplali qi inregistrAm progrese nu datoritd c6utArilor noastre asidue, ci datorit6 evoluliei noastre, cdci ea este cea care determinA rezultatele finale. ,,Ca si avem mai mult, trebuie si evoluim mai mult" - este chintese...