Parfum de femeie

Prezentare genereala:

Autor :Giovanni Arpino

Categorie : Literatura română


Un muscoi auriu bîzîia de-a lungul ferestrei de pe palier, pereţii miroseau a vopseaproaspătă, cu un viraj neaşteptat muscoiul dibui din fericire aerul şi identifică spaţiul dintregeamurile întredeschise, dispăru. M-am dus şi eu la geam ca să arunc mucul de ţigară.Curtea de jos era goală, două palme sterpe de ciment în soarele de sfîrşit de august. Îndepărtare, verdele uzat al colinelor de peste rîu fumega sub un cer opac. Mi-am controlat cumîinile boneta bine pusă pe frunte, nodul şi linia core...