Ma numesc Salma

Prezentare genereala:

Autor :Fadia Faqir

Categorie : Literarura contemporană


Oile albe împânzeau verzile coline, iar luminile morii solitare pluteau pe oglinda liniştită a râului Exe. Era începutul unei noi zile, dar verdele dealurilor înrourate, albul oilor, cenuşiul cerului, toate mă purtau spre trecutul meu îndepărtat, într-un sat mic şi noroios, pe nume Hima, ascuns printre colinele sărăcăcioase, spre crângurile de măslini de un verde-argintiu, licărind în razele dimineţii. Eram o păstoriţă care îşi mâna oile, cântând din fluier, sub soarele curat, spre rarele petice...


De la acelasi Autor