O dragoste

Prezentare genereala:

Autor :Dino Buzzati

Categorie : Literarura contemporană


Era o dimineaţă oarecare dintro zi oarecare. Munca mergea bine. De la fereastra mare de la etajul al optulea se vedea casa din faţă, o clădire modernă, asemenea tuturor caselor din jur, aidoma celei în care se afla biroul lui Dorigo. Era totuşi destul de plăcut marele ansamblu de locuinţe de pe via Moscova, în mijlocul căreia spaţii verzi îngăduiau parcarea automobilelor. Era una dintre multele zile milaneze cenuşii, fară ploaie, însă cu acel cer nedesluşit pe care nuţi dădeai seama dacă sunt no...