Misterioasa Lady

Prezentare genereala:

Autor :Fayrene Preston

Categorie : Literatură universală


Barbatul §tia cu precizie in ce moment o vorba aruncatala intimplare de unul dintre oaspefi facuse sa se aprinda oluminifa in memoria ei excelenta. Ceva i se putea citi inprivire - nu banuiala, nici infelegere. Un cuvint mai potrivitar fi fost speculafie. O cuno§tea pe Chloe. I§i intiparise inminte informafia, pentru mai tirziu. Trebuia s-o ucida inaintede a in^elege totul.Nu-§i putea ingadui sa-§i faca scrupule, §i nici sa piardavremea - mai ales acum. Trebuia s-o amufeasca inainte dea-§i strig...