La capatul lumii

Prezentare genereala:

Autor :Selby Jr Hubert

Categorie : Diverse


Din clipa când Fiona aruncase o privire asupra gustării oferită de doamnaDarling, mai prinsese ceva curaj.Înainte ca subreta să fi anunţat că „ceaiul este servit" avusese o senzaţie dedisconfort, chiar de deprimare. Ce însemna acea ridicolă boneţică albă pe capulcameristei, sau şorţuleţul acela cu volănaşe suprapuse? se întrebase. Desigur,servitori mai aveau şi alţii în sat, dar nimeni n-ar fi avut ideea fistichie de a-ideghiza astfel. În orice caz, nu într-un sătuc ca Heatherfell, cu o economie...