Dama De Pica

Prezentare genereala:

Autor :Lincoln Child

Categorie : Literatură universală


Întro seară, la ofiţerul Narumov din garda călare era joc de cărţi.Noaptea lungă de iarnă se scursese pe nesimţite; la cinci dimineaţa, jucătorii seaşezară să mănânce. Cei care câştigaseră mâncau cu poftă; ceilalţi şedeau cugândul aiurea, în faţa farfuriilor goale. Dar se servi şampanie, convorbirea seînvioră şi toţi luară parte la ea.— Tu ceaifăcut, Surin? Întrebă gazda.— Am pierdut, ca de obicei. Trebuie să mărturisesc că namnoroc… Jocmirandole, nu mă înfierbânt, nimic nu mă face sămipierd cap...