Ultima scrisoare de dragoste

Prezentare genereala:

Autor :George W. Burns

Categorie : Literarura contemporană


– Se trezeşte.Se auzi un foşnet, hârşâitul unui scaun tras pe pardoseală, apoi clinchetul sec al unor inele de perdeaciocnite între ele. Murmurul a două voci.– Îl chem pe doctorul Hargreaves.Urmă un scurt moment de tăcere, timp în care ea deveni treptat conştientă de un alt fel de zgomote –glasuri înăbuşite şi îndepărtate, o maşină trecând. Avea senzaţia ciudată că toate acestea sunt undeva maijos de ea. Rămase culcată, absorbind zgomotele, lăsându-le să prindă formă, îngăduindu-i minţii să sejo...