Scrisori către Vasile Alecsandri

Prezentare genereala:

Autor :Ion Ghica

Categorie : Memorii


Scrisori către Vasile Alecsandri - Ion Ghica descarcă carte .PDF "Când am început a înțelege cele ce se petrec în lume, intrase de curând în cursul timpului un secol nou, secolul al XIX-lea, secol mare și luminos între toate, menit a schimba fața lucrurilor pe pământ, de la apus la răsărit; secol care a adus cu dânsul o civilizațiune cu totul și cu totul nouă, nebănuită și nevisată de timpii anteriori; civilizațiune ieșită din descoperirile științifice datorite geniului omenesc, care a dat râur...