Secretara temporara

Prezentare genereala:

Autor :Dorothy Daniels

Categorie : Literatură universală


Asistam destul de rar la sedintele tribunalului, dar imiimpusesem regula de a nu ma la sa impresionata de nici unuldin acuzatii prezenti in fata Curtii noastre de Justitie si anumecea din New York, condusa de judeca torul Hamish Gaylord.Ma simteam oarecum mândrs tiind cs eram una dinputinele femei care erau admise in mod oficial la sedinteleCurtii. In anul 1890, acesta era un adevarat eveniment.|n timpul proceselor, munca mea consta in consemnareastenografica a tuturor pledoariilor, acuzatiilor...