Dragoste Interzisa

Prezentare genereala:

Autor :Susan Johnson

Categorie : Literarura contemporană


Johnnic Carrc sc trezi dintr-o scurta aţipeală. Glasulfemeii urmase unei profunde plăceri carnale. După cîtcva clipeî$i dădu seama despre ce era vorba: limba ci fierbinte lăsa înurmă o dîră de răceală.îşi mişcă uşor trupul musculos. Senzaţia era tulburătoare.Schiţă un surîs în coltul gurii, amintindu-şi ce bine scpricepea această femeie să-i stîrncască simţurile. Deschiseochii de un albastru adînc şi întinse mîna, înccpînd să sejoace cu cîrlionţii ei de culoarea mierii.— Tu nu dormi niciodată? m...