Patimile inimii

Prezentare genereala:

Autor :Stephanie Laurens

Categorie : Literarura contemporană


Castelul era încremenit și cufundat în se așternuse un strat gros de zăpadă, o t ăpcăetruer.ă P aelsbtăe cțein ut aarcmopeelorer,a u dneual ld șiin vtrael er,e lfaucg ișilie p săadluer. eC. uB ăcarbpautlu pl lsetcăatte,a s eîn sala caocneace zni,t rcaâ nadsu vprream ceuară mțăarii ib plâunșdtiălo lre f opleorsmiteis emsaei lduei vșir eumnuei în pmrioca gsrpuăpt csăâ ts seă a avjeunntguăr eoz esă apftaărmă.â Gnăăs piseenrtăr ud ecsetiu dl ivnâ cnaastt el. Pooaareteca mrea is amtiuslfta. cAțciee.s...


De la acelasi Autor