Femeia Sfasiata

Prezentare genereala:

Autor :Simone de Beauvoir

Categorie : Literarura contemporană


Mi-a stat ceasul? Nu. Şi totuşi, acele nu par să se mişte. Mai bine să nu mă uit la ele. Să măgândesc la altceva, n-are importanţă la ce: la ziua din urma mea, liniştită şi banală, cu toată agitaţiaaşteptării.Emoţia trezirii. Andre era ghemuit în pat, legat la ochi, sprijinindu-se cu mâna de perete, cu un gestcopilăresc, ca şi cum în haosul somnului avusese nevoie să simtă consis- tenţa lumii. M-am'aşezatla marginea patului, i-am pus mâna pe umăr. Şi-a desfăcut legătura de la ochi şi a schiţat u...


De la acelasi Autor

Femeia sfâșiată
Simone de Beauvoir