Pe strada Jamaica

Prezentare genereala:

Autor :Samantha Young

Categorie : Literarura contemporană


De fiecare dată când coteam pe altă stradă, vântul rece ca gheaţa ne izbea cu toată forţa, aproape cu duşmănie, de parcă s-ar fi înfuriat când vreo clădire ne apăra. Rafalele ascuţite şi reci ca nişte ţurţuri îmi înţepau obrajii îmbujoraţi şi mi-am strâns braţele mai tare în jurul corpului, încovoindu-mă în timp ce-mi adunam toate puterile ca să înfrunt atacul. — Pentru a cincea şi ultima oară... unde ne duci? întrebă loss» apropiindu-se şi mai mult de logodnicul ei, Braden. El îşi desfăcuse hai...


De la acelasi Autor