Libelula

Prezentare genereala:

Autor :Martin Page

Categorie : Literarura contemporană


Lordul Dalhousie muri trei ani mai târziu de o boală misterioasă fără a mai fi revăzut vreodată comitatul Cumbriei; mândru până la capăt de aportul său la egiptologie, fericit de a fi atins atâtea comori, în pofida vieţii-i scurtate, şi de a le fi scos la iveală pentru a le oferi posterităţii. Niciodată nu s-a gândit la adevărata minune pe care o scosese din uitare, aurul acela care nu strălucea, diamantul acela de culoarea cărnii. Poate că surâsul lui Fio călătorise înainte în picturi mai vechi...


De la acelasi Autor