ISTORIA LUI ŞTEFAN CEL MARE

Prezentare genereala:

Autor :N. IORGA

Categorie : Istorie


Pământul locuit de români e numit de ei Ţara Românească. Hotarele Ţării Româneşti a tuturor românilor. Numele date de străini părţilor Ţării Româneşti, împărţirea de români a Ţării Româneşti după văile râurilor. Cârmuirea satelor din Ţara Românească. Voievozii românilor în cele dintâi timpuri. Întemeierea, din Maramureş, a Ţării Moldovei, ca ţară de râu a Ţării Româneşti. Starea pe atunci a principatului, mai vechi, al Ţării Româneşti, muntene, a Basarabilor. Întemeierea oraşelor şi târgurilor d...