Manual pentru viata

Prezentare genereala:

Autor :Joe Vitale

Categorie : Psihologie


Rãzboaie. Probleme economice. Afaceri proaste. ªomaj. Toate astea sunã destul de rãu, nu-i aºa? Aº vrea sã vã reamintesc însã faptul cã am trãit, am supravieþuit ºi chiar am prosperat ºi în vremuri mult mai rele. De exemplu: În 1780, George Washington spunea: „Ne lipsesc banii; ºi ne-au lipsit o perioadã lungã de timp…” Mai târziu însã a creat o proprietate care, la data morþii sale, valora trei sferturi de milion de dolari. În 1840, un cãlãtor scria: „Panica este atât de mare ºi disperarea atât...