Cele cinci limbaje ale iubirii

Prezentare genereala:

Autor :Gary Chapman

Categorie : Psihologie


Las-o că măcăie. E marfă. Fii, moşule, serios.Uneori, copiii noştri vorbesc o limbă pe care la început nureuşim să o înţelegem pe deplin. Numai că şi atunci cînd noile vorbim copiilor se prea poate ca la rîndul lor nici ei să nupriceapă pe de-a-ntregul ideile pe care încercăm să li le transmitem.Dintre toate modalităţile de comunicare ratată aintenţiilor noastre, cel mai mare potenţial negativ îl are incapacitateade a ne exprima iubirea faţă de copiii noştri. Oarecunoaşteţi — şi vorbiţi — limbaj...


De la acelasi Autor