Cel mai bogat om din Babilon

Prezentare genereala:

Autor :George S.Clason

Categorie : Economie


Prosperitatea întregii noastre naţiuni depinde de prosperitateafinanciară a fiecărui individ în parte.Subiectul acestei cărţi îl constituie succesul personal al fiecăruiadintre noi. Reuşita noastră pe plan financiar reprezintă încununarea cusucces a eforturilor noastre fizice şi intelectuale, dar şi a talentelor cucare suntem înzestraţi de la natură. Cheia succesului o constituie însăpregătirea adecvată. Acţiunile noastre trebuie să fie o consecinţă agândurilor noastre. Modul nostru de gândire t...