Al cincelea legamant

Prezentare genereala:

Autor :Don Miguel Ruiz

Categorie : Comunicare


Cu mii de ani în urmã, toltecii erau cunoscuþi în sudul Mexicului ca „oameni ai cunoaºterii“. Antropologii îi descriu ca pe o naþiune sau o rasã, dar în realitate toltecii erau oameni de ºtiinþã ºi artiºti care au alcãtuit o societate în scopul de a explora ºi de a conserva cunoaºterea ºi practicile spirituale ale strãmoºilor lor. Se adunau împreunã, maeºtri (naguali) ºi adepþi, la Teotihuacan, oraºul antic alcãtuit din piramide ºi situat lângã Mexico City, cunoscut ºi sub numele de locul în car...


De la acelasi Autor

Arta de a iubi
Don Miguel Ruiz
Arta de a iubi
Don Miguel Ruiz