Povestile unei inimi

Prezentare genereala:

Autor :Diana Florina Cosmin

Categorie : Literatura română


Demult, cineva mi-a spus cã oamenii nu ar trebui sã se aventureze sã scrie decât despre lucrurile pe care le ºtiu bine, pentru cã dubii ºi întrebãri fãrã rãspuns avem cu toþii. Dupã ce treci de un anumit prag al maturitãþii, al durerii sau al celor douã la un loc, rãspunsurile vin însã mai uºor, ca ºi cum ai aprinde o lampã într-o încãpere întunecatã. Dacã suntem norocoºi, e suficient sã apese altcineva pe întrerupãtor ca sã se facã luminã în lumea noastrã. Fie cã este vorba de un prieten, de un...