Ce ne spunem când nu ne vorbim

Prezentare genereala:

Autor :CHRIS SIMION

Categorie : Literatura română


     Stau de 45 de minute pe budã, cu laptopul în braþe ºi nu ºtiu cum sã încep. Nu þi-am scris de o veºnicie. Tu mi-ai fi rãspuns: „Când iubeºti… ce este o veºnicie?“. M-am întors, Zmeu Albastru. Ce aº avea nou sã îþi povestesc despre Iad? În loc de nas, mi-am pus o ureche ºi în loc de ureche mi-am pus un nas. Altã perspectivã dupã ce te sãruþi cu moartea. Sugestia prietenului meu Salvador. M-am întors, dar Cerul nu mai e la locul lui. Opþiunea? Iertarea. Iubirea. Când are prea multã libertate,...


De la acelasi Autor