Casa de linga lac

Prezentare genereala:

Autor :Kathrin Schmidt

Categorie : Literarura contemporană


Ploaia se înteţise de-acum şi poala rochiei îi eraîmproşcată cu noroi. Avea să o ascundă mai apoi,căci nu trebuia să se afle că ieşise din casă.Luna era acoperită de nori, un noroc nesperat, aşacă şi-a croit drum prin beznă cât a putut de iute.Săpase groapa ceva mai devreme, dar numai aşa, subvălul întunericului, putea să termine treaba începută.Picăturile de ploaie desenau rotocoale pe luciulpârâului cu păstrăvi, bătând darabana pe maluri.Ceva a ţâşnit de sub ferigile din apropiere, dar ea amer...