Imparatul mustelor

Prezentare genereala:

Autor :Peter Spath

Categorie : Literarura contemporană


Băiatul blond îşi dădu drumul pe ultimul metru de stîncă şi începu să-şicroiască drum spre lagună. Deşi îşi scosese jerseul de şcoală şi-l tîra acumîntr-o mînă, cămaşa cenuşie îi asudase pe trup şi părul i se lipise de frunte.De jur împrejur, brazda lungă trasă prin junglă devenise o baie fierbinte. Setrudea să-şi facă loc printre liane şi printre trunchiurile zdrobite, cînd opasăre, o apariţie roşie şi galbenă, ţîşni cu un ţipăt de vrăjitoare; ţipătului îirăspunse un altul.― Hei! se auzi. Stai...