Pasiune pura

Prezentare genereala:

Autor :Lisa J. Smith

Categorie : Literarura contemporană


Convorbirea avu loc la începutul lui iunie. Cel care sunase o întrebă dacă era dispusă ca în ultimul weekend din octombrie să ţină o conferinţă despre artistul plas - tic Hugo Rask. Acesta lucra cu imagini cinetice şi text, într- o combinaţie considerată magnifică, ieşită din co - mun. În afară de asta, era apreciat pentru pato sul lui moral, cu totul opus superficialităţii contempo rane. Dis - cipolii săi afirmau că în timp ce alţii vorbeau despre propriile persoane, Hugo Rask discuta despre ră...