Toate cele sapte valuri

Prezentare genereala:

Autor :David Deida

Categorie : Literarura contemporană


Domnule Administrator de Sistem, vă rog să-mi permiteţi să vă vorbesc pe şleau. Este vorba despre o situaţie de urgenţă. Am nevoie de adresa domnului „User“ Leo Leike, vorbesc serios! Vreau să-i pun URGENT trei întrebări: 1) Mai trăieşte? 2) Locuieşte în continuare în Boston? 3) A început deja o nouă relaţie virtuală? Dacă 1), atunci aş putea fi îngăduitoare pentru 2). Dar pentru 3) nu l-aş putea ierta niciodată. În aceste şase luni care au trecut, îi permit să o ia de la capăt de cincisprezece...