Focul mocnit din paradis

Prezentare genereala:

Autor :Sandra Brown

Categorie : Literarura contemporană


In prima clipă crezu că se înşeală. Moţăise, îşi ţinuse capul pe braţul îndoit care i amorţise şi acum o furnica. Se trezi şi deschise ochii, apoi se întinse languros şi îşi întoarse capul. Abia atunci îl văzu. Imediat uită de braţ. Crezu că o înşeală vederea sau că e efectul toropelii de după amiază, sau este vreun duh al verii. Clipi de cîteva ori. Imaginea nu se şterse. Corpul lui se contura tot atrt de clar ca şi siluetele tăiate din carton negru cu forfecuţa de unghii. Se profila pe fundalu...